• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/KUFAD-Ku%C5%9Fadas%C4%B1-Folklor-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Derne%C4%9Fi-142703155877375/
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret7488
Üyelik Girişi
Takvim
Site Haritası

YörelerimizZEYBEK (AYDIN)

Tek kişi tarafından ya da birkaç dansçının çember şeklinde dizilmesiyle oynanır. Zeybek, halkı koruyan cesur bir adamı temsil eder. Zeybek oynayan dansçı, kollarını omuz hizasında, elleri başıyla aynı hizada olacak şekilde iki yana doğru açar ve bazı oyunlarda kollarını dirseklerden hafifçe kırar. Büyük adımlar atarak ağır ağır hareket eder. Ara sıra yere doğru eğilip bir dizin yere dokundurulması, bu dansın belirgin hareketlerindendir.
Zeybek oyun yöreleri; İzmir, Aydın, Isparta, Burdur, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Çanakkale, Muğla, Denizli'dir.

Ege denilince akla Zeybek gelir. Mert, cesur, atılgan, mazluma dost, haksızlığa düşman olarak tanınırlar. Türk köylüsünün tipik bir örneğidir. Kurtuluş savaşında gösterdikleri başarılar ünlerine ün katmıştır. Bugün Zeybeklik tarihi bir anı olarak yaşatılmaktadır.
Bölgenin oyun türü Zeybektir. Batı Anadolu'nun
hemen hemen her, yerinde ''Zeybek'' türündeki oyunlar,*görülür. Afyon, Antalya, Isparta, Burdur, Sakarya çizgisinin batı tarafında kalan illerimizde bu tür oyunun büyük etkileri vardır.
Yörede kadınların oynadığı oyunlara ''Kadın Zey*bek'', erkeklerin oynadığı oyunlara ''Erkek Zeybek" denil*mektedir.
Kadınların oynadığı oyunlar erkeklerin oynadığı oyunlara göre daha yürüktür. Erkek oyunlarının yöredeki bir diğer adı da "Ağır Zeybek" tir. Ege nin bir çok yerinde oynanan bu tür oyunların en ağırlarına İzmir, Aydın, Muğla, Manisa illerinde rastlamak mümkündür. Zeybek oyunlarının diğer oyunlara (Bar, Halay, Horon v.b.) göre en büyük özelliği tek olarak serbest oynanmasıdır. Toplu olarak oynanan Zeybek oyunlarında oyuncular arasında müzik ve ritim hariç hiçbir bağ bulunmaz. Oyunu oynayan kişi hiçbir kurala bağlı kalmadan tamamen içinden geldiği gibi oynar.Zeybek oyunları toplu olarak oynandığında, yöresel olarak daire
formu kullanılır. 


KUZEY KAFKAS
 

Şeyh Şamil Oyunu bir milletin direnme gücüdür. Kafkasya'da yapılan uzun savaşlar içinde Kafkas Kahramanı Şeyh Şamil'in direniş gücünü belirtmek için bu adı aldığı söylenmektedir.Oyun bir kaç bölümde oynanmaktadır. Oldukça çevik,seri ve güce dayalı bir oyundur.Kafkas dansları savaş ve aşk temaları üzerine yapılandırılmış muhteşem koreografilere ve müziklere sahip gösterilerdir. Herbir oyun o toplumda derin izler bırakmış tarihsel olayları anlatır. 

 

TRABZON YÖRESİ   

Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun ili sınırlarından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede kız, erkek veya karma olarak düğün, asker uğurlama, nişan ve yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde kaval (Of, Sürmene, Hopa Kemalpaşa), davul- zurna ( Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane), kemençe (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane), akordiyon (Borçka, Şavşat) veya tulum (Rize, Artvin) eşliğinde oynanan geleneksel dans çeşitlerinin adı.Yörede tek başına oynanılan köçek (Rumca köçekika) ve kolbastı oyunları horon kategorisine girmemektedir. Bölge dışında Osmanlı – Rus savaşları sonucunda Adapazarı, İzmit, Bolu civarına yerleştirilen Karadenizli muhacirler, 1923 mübadelesinde bölgeden Yunanistan’a gönderilen Hristiyan Rumlar ve Gürcistan’ın Acara yöresinde horon milli bir dans olarak oynanmaktadır.Horonlar türkü eşliğinde (sözlü horon), sallama, sıksara (Sera) horonlarında olduğu gibi sadece çalgı eşliğinde, sadece kadınlar (kız horonu), sadece erkekler (erkek horonu) veya kadın erkek karışık (karma horon) olarak, düz bir sıra halinde yada halka oluşturularak oynanılabilir. Kadınlar özellikle kına gecelerinde tef ve fincan eşliğinde, gügümün tersinin dövülmesiyle çıkan sesler eşliğinde horon oynarlar. En basit horon çeşitleri bile köyden köye değişebilecek motif ve farklılıklar içerebilir.Sürmene karşılamasında olduğu gibi bir oyun, denizciliğin avantajlarından faydalanılarak farklı bir bölgeden getirilip bölgeye mal edilebilir.


BODRUM KIZ 

Muğla ve yöresi, Ege Bölgesi’nde ve ülkemiz genelinde en çok halk türküleri ve oyun havalarının bulunduğu iller arasındadır. Muğla ve yöresindeki bu zenginlik içinde, Bodrum ilçesinin ve yakın çevresinin çok ayrı bir yeri vardır. “Demirciler Kadın Oyun Havası” da , Bodrum ve yöresinde çalınıp söylenilen kadın oyun havalarından birisidir. Kına gecelerinde,köy düğünlerinde ve eğlencelerde çok sık oynanan bu oyun halk oyunları yarışmalarında da otantik ve stilize dalda yer almaktadır. 


5) ÜSKÜP
 

ARTVİN
Artvin ilimiz halkoyunlarıyla ilgili olarak bir yandan Kuzeydoğu Bölgemizdeki Bar’larla, diğer yandan da Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Horon’larla ilişkilidir
     Bunun için Artvin ili sınırları içinde hem Bar’lara hem Horonlara hemde Azeri oyunlarına rastlamak mümkündür. Bunun için yörede, Ata Barı, Hançer Barı gibi Bar oyunlar olduğu gibi Düz Horon, Deli Horon gibi Horon adlı oyunlar ve Baycan, Ondört, Tamara, Şeyh Şamil gibi Azeri danslarıda bulunmaktadır. Çünkü bu ilimizde kültür bakımından, Samsun, Sakarya ve Eskişehir ilimiz gibi etnik oyunlar, hemde müzik ve çalgılar bakımından pek çok çeşitlilik göstermektedir.
     Oyunlara, Davul, Cura, Zurna, Kotluk davulu, Kaval, Tulum, Kartal kanadından yapılmış Balaban, Armonika(Garmon) hatta bazı ilçe ve köylerde Kemençe bile eşlik etmektedir. Bu karma durum giysilerde bile kendini göstermektedir. Erkek giysileri Düz Azeri kıyafetleriyle, Karadeniz Horon bölgesi kıyafetleri karması gibidir. Karadeniz bölge giysilerine daha yakındır.
    Artvin ilimizde oynanan oyunlarımızdan bazılarının adları şunlardır: Horon, Deli Horon, Ata Barı, Artvin Barı, Döne, Sarı Çiçek, Uzun Dere, Koçeri, Ondörtlü, Kız Horonu, Acara, Cilveloy, Temürağa, Hançer Barı, Köroğlu Oyunu, Tamzara, Tamara, Hemşin, Coşkun Çoruh, Atom, Orta Batum.


BURDUR - FETHİYE

Burdur Akdeniz yöremizin illerinden biridir. Burdur’un bir köyü olan Aziziye de Sarı keçili aşireti oturmaktadır. En güzel Türkmen oyunlarını da bu Sarı keçili Türkmenleri oynamaktadır. Çok canlı ve hareketli olan Sarı keçili Türkmenlerinin oyunlarına Teke oyunları denmektedir. Hayvancılık ve çobancılıkla geçinen Türkmen yürüklerinin gerek oyunlarında, gerek türkülerinde; Teke, Keçi, Koyun, Davar sözleri çok sık geçmektedir. Burdur, Antalya, Isparta illeri eskiden Hamit oğulları beyliğinin bir bölümü olan Teke beyliğini oluşturuyordu Teke beyliği sınırları içinde yaygın olarak oynandığı için bu oyunların adına Teke oyunları dendiği sanılıyor. Teke oyunlarına, Sipsi, Kaval, Bağlama ve ritim aleti olarak Darbuka eşlik eder. Oyunlarda önce Sipsi ile bir gezinti yapılır. Daha sonra yöreye ait olan Gurbet havası okunur. Ondan sonra oyunlara geçilir. Oyunlar halka biçiminde ve oyuncuların birbirlerine tutunmadan oynadıkları bir grup oyunudur. Burdur ilimizde bilinip oynanan oyunların bazıları şunlardır:  
      Avşar Beyleri, Serenler, Teke Zortlatması, Karinom, Keziban Yenge, Ötme Guguk Ötme, Tek Zeybek, Al Yazma, Dımı Dımı, Kabardıç, Yayla Yolları, Sarı Zeybek, Haymanalı,İğnem Düştü Yerlere,Çek Deveci Develeri                          


8) ROMAN DANSLARI          


SİLİFKE - ANAMUR

İçel ilimizin bir ilçesi olan Silifke, Kaşık Oyunları bölgesi içinde bulunmaktadır. Silifke’nin hemen hemen bütün oyunları kaşıkla oynanmaktadır. Halk oyunları üzerinde, otuz kırk sene önce ilk araştırmalar karşılıklı iki sıra halinde oynanan karşılamalar yoktu. Son zamanlarda karşılıklı iki sıra haline dönüşmüş karşılamalara da rastlanmaktadır. Oyunları çoğu Davul ve Klarnet ve keman eşliğinde sürdürülmektedir. Ritim sazı olarak koltuk davulu, şişe ve fincan kullanıldığına da rastlanmıştır. Kırtıl köyü yöresinde Dört köşe davul kullanıldığı da görülmüştür. Çalgı grubu içinde solist olarak bir kaşıkçı bir de türkücü kullanılmaktadır. Çünkü oyunların çoğu türkülüdür. Silifke oyunlarına geçmişte, ıklığ, bağlama, kaval ve zilli maşanın eşlik ettiği de saptanmıştır. Kaşık oyunlarında, oyuncular ellerindeki kaşıkları aynı zamanda ritim aracı olarak kullanmaktadırlar. Onun için bu oyunlara kaşık oyunları denmektedir. Konya, İçel ve Kırşehir illerimizin bulunduğu yörelerde kaşık oyunları bölgesi denmektedir.Bugün Silifke oyunları yurt yüzeyinde en çok bilinen, oynanan ve sevilen oyunlarımız arasında yer almaktadır. Silifke kaşık oyunlarımızdan bazıları şunlardır: Silifke’nin Yoğurdu, Sallama,  Türkmen Kızı, Ger Ali, Keklik, Tek Zeybek, Portakal Zeybeği, Yayla yolları, Zeytin Dalı zeybeği, Yayla yolları.


BİTLİS

 Güneydoğu illerimizden biri olan Bitlis’teki halkoyunları zaman zaman dizi, zaman zamanda tutunmadan oynanan grup oyunları biçimindedir. Tutunmadan çoğu zaman karşılıklı iki dizi biçiminde, bazen de halka halinde oynanan ve bu yörede pek çok sevilen bir oyunda Harkuşta ya da Halkuşta denmektedir. Harkuşta el ele vuruşularak oynanan bir oyun çeşidi ya da türüdür. Bu oyun, Siirt, Van, Diyarbakır, Muş ve Malatya illerimizde oynanmaktadır. Bu bakımdan bu yöreye harkuştalar diyen folklorcularımızda vardır.
   Bitlis ilimizde yaygın olarak oynanan oyunlarımızdan bazıları şunlardır: Goveng, Ağır Goveng, Meyroki, Garzene, Sepe, Tiringo, Bapuri(Papuri), Değirmenci, Bitliste Beş Minare, Odun attım mutfağa, Çarşıda Atlas, Nare ve Temurağa ve Harkuşta’yı sayabiliriz.Oyunlar, Davul, Zurna, Bağlama, Kaval ve Tef eşliğinde sürdürülür. Türkü ile oynanan oyunlarda vardır. Bazılarında oyuncular müziğe(melodiye) sözle katılır.

 4) SEMAZEN 

 Sema terim olarak; müzik namelerini dinlemeye, dinlerken vecde gelip harekette bulunmaya, kendinden geçmeye ve dönmeye denmiştir. SEMA, kulum hakikate yönelip, akılla-aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakk‘ta  yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğa dönüşüdür. Bütün varlığa, bütün yaratılanlara ve yeni bir ruhla, sevgi için, hizmet için dönüşüdür. SEMAZENLER; Semazenler sema eden dervişlere verilen isimdir. Sema’yı usta bir semazen öğretir. Önce hareketi tarif eder, kendisi yapar. Sonra öğrenene yaptırır.Semazen hırkasını çıkarmakla, manen edebi aleme, hakikate doğar orada yol alır.Başındaki sikkesi(nefsinin mezar taşı), üstündeki tennuresi (nefsinin kefenidir). Kollar çapraz bağlanarak, görünüşte Bir rakamını temsil eden, böylece Allah’ın birliğini tasdik eden Semazen, Sema ederken, kolları açık, sağ eli dua edercesine göklere, Hakkın gözüyle baktığı sol eli yere dönüktür. Hakk’tan aldığı ihsanı, halka dağıtmasıdır. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır.


 
  

SEYİRLİK OYUNLAR


1) ÇOBANLAR OYUNU


2) AŞUK MAŞUK

 Solo dans olan Aşuk-Maşuk daha çok Akdeniz bölgesinde görülen, güldürü nitelikli köy seyirlik oyunlarından esinlenerek sahneye konulmuştur. İki erkek dansçı tarafından icra edilen bu solo dansa erkeklerden biri kadın rolünü üstlenmektedir. Bu dans Seyirlik ve Taklide dayalıdır.
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.43016.4559
Euro7.08467.1130
Hava Durumu
Saat